Cranio Sacraal Therapie (CST) is een holistische integratieve behandelingsmethode.

Het is een zachte, niet invasieve "hands on" behandelingswijze waarbij de therapeut via heel subtiele mobilisaties en in diepe concentratie met aandacht, eerbied en respect naar het lichaam luistert en het weet te vertrouwen.

 

Vanuit een neutrale positie, met de intentie zich te richten op het bieden van absolute veiligheid waarbij weerstand als vanzelf losgelaten kan worden en gelijktijdig het lichaamseigen vermogen zichzelf te herstellen aanspoort, hanteren we fascia-release technieken en schedeltechnieken zonder te manipuleren. We volgen als het ware de waarneembare lichaamseigen “flow” dat via het bindweefsel voelbaar is.

 

Met CST nodigen we het lichaamswezen als geheel letterlijk uit om zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak, blokkades die veroorzaakt worden door wat we in het leven en hoe we het leven ervaren te bekijken, te doorgronden en op te lossen.

 

Het lichaam gaat zichzelf herstellen, zeg maar "resetten" wanneer het zich in een diepe rust bevindt. Of anders gezegd, wanneer het kan ophouden in alarm te functioneren, wat voor velen onder ons niet vanzelfsprekend is, eenvoudigweg omdat we ons zelden nog geheel en onvoorwaardelijk veilig kunnen voelen.

Via CST scheppen we opnieuw, of soms ook voor het eerst, een veiligheidsklimaat waarin we onze authenticiteit mogen en kunnen ervaren en waarbij ons creatief potentieel dankzij de herwonnen ruimte voor “the breath of life” gestimuleerd wordt.