top of page

          Een holistische benadering  <o>  Een helende behandeling

*ervaren van een diepe meditatieve stilte. *loslaten van weerstand om transformatie uit te nodigen. *het zien en oplossen van onverwerkte trauma’s. *her-connecteren met lichaam, psyche, geest en ziel. *herstellen van de natuurlijke balans.

 

Wanneer ons zenuwstelsel overprikkeld is of overmatig in alarm functioneert, geraakt ons hele lichaam uit balans en/of blokkeert. Al onze lichaamsfuncties en eigenschappen beïnvloeden elkaar, zonder uitzondering! Zoals elk leven onderdeel is van een vernuftig en complex systeem dat het leven an sich en haar talrijke interafhankelijke ecosystemen bevat en reguleert. Zo Is De Natuur. Zo ook de mens.

Van bij het prille begin al, of later, zullen velen onder ons destabiliserende, stresserende en/of traumatiserende ervaringen meemaken waardoor het ritmisch stromen van het hersenvocht verstoord geraakt. Hierdoor wordt onze levensenergie beperkt. Dit kan op termijn gezondheidsproblemen met zich meebrengen.

Vandaar het belang om tijdig de signalen op te vangen dat ons lichaam geeft wanneer het niet optimaal functioneert, zodat men overeenkomstig kan reageren en zodoende de ruimte kunnen vrijmaken van waaruit de levensenergie, ofte "the breath of life", opnieuw voluit kan stromen.

Cranio Sacraal Therapie (CST) is een holistische integratieve behandelingsmethode.

Het is een zachte, niet invasieve "hands on" behandelingswijze waarbij de therapeut via heel subtiele mobilisaties en in diepe concentratie met aandacht, eerbied en respect naar het lichaam luistert en het weet te vertrouwen.

 

Met CST nodigen we het lichaam als geheel letterlijk uit om zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak, blokkades die veroorzaakt worden door wat we in het leven en hoe we het leven ervaren te bekijken, te doorgronden en op te lossen. 

Het lichaam gaat zichzelf herstellen, zeg maar "resetten" wanneer het de ruimte krijgt om los te laten wat kan losgelaten worden en wanneer het zich in een diepe rust bevindt. 

.

bottom of page